Một Triệu Dặm Cách Xa

Một Triệu Dặm Cách Xa – A Million Miles Away (2023) câu chuyện về José Hernández, người Mỹ gốc Mexico, người nông dân nhập cư đầu tiên du hành vào vũ trụ. Một câu chuyện về sự kiên trì, cộng đồng và sự hy sinh để thực hiện một giấc mơ không thể thực hiện được.

To top