Hiệp Sĩ Áo Đen – Tập 1

Tập khác:
Tập 6 END
Tập 5
Tập 4
Tập 3
Tập 2


Hiệp Sĩ Áo Đen – Black Knight (2023) ở tương lai tăm tối bị ô nhiễm không khí tàn phá, chuyện sống còn của loài người phụ thuộc vào nhóm Hiệp sĩ áo đen và họ khác xa những người giao hàng bình thường.

To top