Gió Nam Hiểu Lòng Tôi – Tập 11

Tập khác:
Tập 9
Tập 8
Tập 35
Tập 33
Tập 32
Tập 31
Tập 30
Tập 3
Tập 28
Tập 26

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi – South Wind Knows xoay quanh hai nhân vật chính là Nhà thực vật học Phó Vân Thâm và bác sĩ quốc tế Chu Cựu. Họ dũng cảm bước vào một vùng khuất phát triển để cứu trợ nhân đạo và tìm kiếm một loài cây quý hiếm. Bài viết sẽ giới thiệu về nội dung phim, những thông điệp của nó và sự quan trọng của tình yêu, lòng nhân đạo và bảo vệ thiên nhiên.

To top